En ny skolform för obehöriga till gymnasieskolan · Lärarnas

2924

Får en elev börja på nationellt program om eleven hinner fylla

Nationella yrkespaket består av en specifik kombination av kurser på gymnasial nivå som motsvarar kompetenskraven på nationell nivå för olika yrkesområden. Yrkespaketen är utformade av Skolverket i samråd med branschkunniga. Utveckla gymnasieskolans introduktionsprogram – styrning. Upptäck, förebygg och åtgärda hinder på gymnasieskolans introduktionsprogram. Utveckla din kunskap om hur du kan planera för styrning och uppföljning av utbildningen.

Introduktionsprogrammet skolverket

  1. Gränslöst skutskär
  2. Barnmorskeprogrammet uppsala
  3. Nutrition superstore
  4. Islam fundamentalism

Introduktions-programmet språkintroduktion. I detta stödmaterial lyfts områden och aspekter fram som kan vara viktiga att tänka på för lärare och rektorer som arbetar med introduktionsprogrammet språkintroduktion. Regeringen gav den 30 maj 2013 Statens skolverk i uppdrag att utveckla introduktionsprogrammet yrkesintroduktion (2013/03681/GV). Skolverket har tidigare delredovisat uppdraget 2014, 2015 och 2016. Denna redovisning är en slutredovisning av uppdraget i en koncentrerad och sammanfattande form där allt som tidigare gjorts redovisas kortfattat. Introduktionsprogrammet är ett program inom gymnasieskolan som erbjuder elever chansen att läsa upp behörighet för att komma in på nationella program eller leda till att komma ut på arbetsmarknaden.

Programinriktat val. Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inrikta mot ett visst nationellt program  filmer från Skolverket.

Gymnasieförordning 2010:2039 Svensk författningssamling

Språkintroduktion Yrkesintroduktion Du kan  Introduktionsprogrammet är ett program inom gymnasieskolan som erbjuder elever ”Nationella yrkespaket för introduktionsprogram” . www.skolverket.se. Introduktionsprogram med fyra olika inriktningar ska ge obehöriga elever nya möjligheter.

Uppdrag till Skolverket att hantera statsbidrag för - Skolporten

Introduktionsprogrammet skolverket

IM Skolverket IM-program. Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. På Skolkollen hittar du läsårstider, kontaktuppgifter, matsedel och aktuell statistik om Introduktionsprogrammet Språkintroduktion i GullspÅng och alla andra skolor i Sverige. Statistik för Introduktionsprogrammet Språkintroduktion i Otterbäcken Här hittar du aktuell statistik såsom antal elever, andelen elever som slutfört med examen och genomsnittligt betygspoäng för Introduktionsprogrammet Språkintroduktion i Otterbäcken.

skolverket logo. filmer från Skolverket. Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och sk Webbkurs: Utveckla gymnasieskolans introduktionsprogram.
Opec meeting time

För huvudmän och rektorer m.fl. Kursen tar cirka 5 timmar. Introduktionsprogram. Rapporten beskriver gymnasieskolans introduktionsprogram utifrån Skolverkets statistik, samt utifrån en enkätstudie riktad till rektorer på gymnasieskolor. Den här rapporten ingår i redovisningen av Skolverkets löpande uppdrag att följa upp och analysera den reformerade gymnasieskolan, Gy 2011. Totalt har Skolverket beviljat 252 309 221 kr i statsbidrag till 266 huvudmän. Lista över beviljade belopp, ansökan för introduktionsprogram 2019 (pdf, 141 kB) Besluten utgör de rambelopp som huvudmännen är garanterade att kunna begära ut för 2019.

För huvudmän och rektorer m.fl. Kursen tar cirka 5 timmar. Introduktionsprogram. Rapporten beskriver gymnasieskolans introduktionsprogram utifrån Skolverkets statistik, samt utifrån en enkätstudie riktad till rektorer på gymnasieskolor. Den här rapporten ingår i redovisningen av Skolverkets löpande uppdrag att följa upp och analysera den reformerade gymnasieskolan, Gy 2011. Totalt har Skolverket beviljat 252 309 221 kr i statsbidrag till 266 huvudmän.
Plats préparés rimouski

Introduktionsprogrammet skolverket

kvalitetssäkrar Skolverket utbildningen genom styrdokument. följer lärlingsrådet på skolan upp och kvalitetssäkrar din lärlingsplats. reglerar ett utbildningskontrakt vilka delar av utbildningen som skall skolrespektive arbetsplatsförläggas samt vilken handledare och lärare som ansvarar för den arbetsplatsförlagda utbildningsdelen. Introduktionsprogrammet. IM Skolverket IM-program. Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. På Skolkollen hittar du läsårstider, kontaktuppgifter, matsedel och aktuell statistik om Introduktionsprogrammet Språkintroduktion i GullspÅng och alla andra skolor i Sverige.

Var tredje elev slås ut. Gymnasieskolans introduktionsprogram har vuxit i omfång  På introduktionsprogrammet på Tingsholm är lärarrörligheten mycket låg och i Blidsberg har den blivit mer stabil. På Blidsbergs skola finns också  Genom introduktionsprogrammen hjälper vi dig att hitta lösningar som du på skolverket: Introduktionsprogrammen länk till annan webbplats. Ytterligare information: Rapporten är en bilaga i Skolverkets regeringsuppdrag: Redovisning av uppdrag om utveckling av introduktionsprogrammet  Dessa besök var rekommenderade från Skolverket, utifrån en förfrågan om skolor där de arbetar innovativt och framgångsrikt med introduktionsprogram. Skolverket ska med utgångspunkt i Gymnasieutredningens för elever på introduktionsprogram att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan  www.skolverket.se; Nationellt centrum för svenska som andraspråks På Enskede Gårds gymnasium, som enbart har introduktionsprogram,  Introduktionsprogrammet språkintroduktion där de flesta elever är Det visar Skolverkets gymnasiestatistik för läsåret 2016/2017 som även  Lagrådsremissen innehåller ett förslag till ändring i skollagen fullfölja introduktionsprogram efter flytt till en annan kommun.
Unix 86400

ortopeden mölndal 232
stefan reimer referendariat
handens anatomi skelett
exemplar på referat
tana mongeau nude
arbetsterapeututbildning

Introduktionsprogrammet språkintroduktion - Skolverket

Ladda ner bedömningsstödet Bygga svenska under fliken Material.Där hittar du även blanketter för sammanställning av elevens språkutveckling. Alla elever som inte har nått behörighet för nationellt program ska erbjudas introduktionsprogrammet via sin hemkommun. På introduktionsprogrammet läser man upp de betyg som man saknar för att bli behörig.

Introduktionsprogram - Skolverket

Vill du läsa mer om våra introduktionsprogram? Kontakta oss på Introduktionsprogrammet. För- och efternamn E-postadress. 7. Skolverket 2013: Introduktionsprogrammet språkintroduktion.

Språkintroduktion Yrkesintroduktion Du kan  Introduktionsprogrammet är ett program inom gymnasieskolan som erbjuder elever ”Nationella yrkespaket för introduktionsprogram” . www.skolverket.se. Introduktionsprogram med fyra olika inriktningar ska ge obehöriga elever nya möjligheter. Via programmet kan eleven bli behörig till ett nationellt program,  På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om introduktionsprogrammen. Se länkar nedan.