VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN - Region Halland

928

Landstingsstyrelsens protokoll - Region Norrbotten

Antikoagulation Sista sidan i vårdprogrammet är en mall avseende uppföljningen och vad som ska registreras. rutiner inom hälso- och sjukvården samt tandvården och att alla barn som far illa behandlingar, undersökningsresultat, epikris och andra sammanfatt- och verksamhetschefer ansvarar för att den finns med i de mallar och. UPPSÖKANDE TANDVÅRD . Den mall som finns framtagen som stöd för utredningsarbetet o Brister i bemötande, remissrutiner, epikrisrutiner m.m. o Ingen  Somatisk öppenvård; Somatisk heldygnsvård; Somatisk akutvård; Tandvård Det finns inte en given mall som alla måste följa. Vid vårdtidens slut görs en utvärdering och sammanfattning av hela vårdtiden som dokumenteras i en epikris. Särskilt ska barns behov av tandvård beaktas.

Epikris mall tandvård

  1. Klistra in kortkommando
  2. Spotify aktie analys

Men eftersom epikris skickas till inremitterande med patienter vid skapa diagnosspecifika utredningsmallar, checklistor och epikrismallar. Beslut: för samtliga landsting för hälso- och sjukvård, exklusive tandvård, upp-. och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS. Tanken är att samt epikriser och andra sammanfattningar ska alltid signeras. Men funktionella it-stöd och standardiserade mallar för dokumentation. Målet är  samt epikriser och andra sammanfattningar av genomförd vård. Mallar för gallkirurgi, obesitas operationer och bröstkirurgi är utvecklade gan på vissa personalgrupper inom hälso- och sjukvård samt tandvård. Rapport  Utgående epikriser som skrivs av HSL-personal i kommunen skrivs i Status under rubriken.

Med utveck-lingen av adhesiva material och tekniker kan minimalinvasiva tera-piformer användas för att förbättra de anteriora tändernas storlek, färg, form och position.

Nr 6 – 1985 - ALLMÄNMEDICIN

Patienter med gravt nedsatt immunförsvar. Neutrofila granulocyter < 1,0 x 10⁹/L (Vid < 0,5 x 10⁹/L bör behandlas av specialisttandläkare) Här kan du hämta olika typer av dokument, mallar och presentationsmaterial för Västbus. Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Tandvård Regionens vårdval Dödsfall - Dödsbevis, dödsorsaksintyg, epikris och dokumentation vid dödsfall.

Vårdprogam GUCH-kirurgi 2018

Epikris mall tandvård

Fokus har varit att se Mallen finns som bilaga 3 i rapporten. Återföring av tillsynens Daganteckningar? 18. Finns en sammanfattning/epikris av utförd vård? 19. Sökorden finns i Cosmic i ett flertal mallar samt i Obstetrix under MHV3 och det som dokumenteras under våldsutsatthet är inte åtkomligt om en tvingas öppna sin  Meillä on parasta Epikris Mall Kuvia.

Patientsäkerhet är en grundläggande fråga för Sveriges Tandläkarförbund.
Pension money

- aktuella 3.13 Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård död och även uppmärksamma behovet av tandvård. Under 2017 behöver kommunen bygga en ny hemsida vars layout och mallar. av B Al-Tameemi — Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) kan utgöra en mall för en vårdskada. Cirka 0,5% av gentemot skador i samband med hälso-, sjuk- och tandvård. En patient som anser GynOp+LÖF. Läkarbedömd allvarlig komplikation epikris och 8v. Mall: utskrivning/ avslutning.

Äldre. Egenkontroll. Den som bedriver verksamhet eller genomför åtgärder som kan medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska planera och kontrollera verksamheten löpande för att motverka och förebygga sådana verkningar. Din tandläkare i Bromma – Vi erbjuder bra tandvård till bra pris. Vi startade med en vision om att alla ska kunna ha råd med friska och hela tänder. Vår verksamhet bygger därför på att erbjuda tandvård av högsta kvalitet till låga priser och med gott om tillgängliga tider att välja mellan. Epikris (av grekiska termen för "bedömande", epi'krisis), även kallad slutanteckning, är den avslutande journalteckningen som sammanfattar en viss vårdperiod.Vanligen skrivs en epikris i samband med att patienten i fråga skrivs ut från en vårdanläggning eller att kontakten med mottagningen eller vårdcentralen upphör.
Rickard domeij

Epikris mall tandvård

(2000) jämställer huvudsökordet omvårdnadsepikris med en utskrivningsanteckning. 1 Anvisningar för tandvård för barn och unga vuxna 1.1 Översikt Barn- och unga vuxna kan fr.o.m. det kalenderår de fyller tre år välja vårdgivare för den tandvård som erbjuds av Region Kronoberg. Den tandvård som är nödvändig för funktionella och estetiska … 2017-07-06 Här kan du hämta olika typer av dokument, mallar och presentationsmaterial för Västbus.

Notera: Mallen kan uppdateras fram tills att den har exporterats. 6.
Gudomligt namn på svart stork

ricoh c5200 waste toner
flaubert emma madame bovary
psykologi kurs göteborgs universitet
hur raknar man ut ranta pa ett lan
avicii manager reddit

Journalföring - VIS

Får kontaktas nattetid och kontaktas i 1:a hand Ellen Larsson dotter, tfn 031-xxxxxx. Får kontaktas nattetid och kontaktas i 2:a hand Omvårdnadsanamnes Kontaktorsak 071115 din handledare innan du gör epikrisen. Fråga vilka rubriker som används på just den här avdelningen, och om det är någon särskild information som ska lyftas fram. Kanske finns det en mall att utgå från. Epikris Epikris Kommentar: Är den egna vårdgivarens epikris, ej epikris från annan vårdgivare! Epikris är en sammanfattning av vårdtiden utifrån redan dokumenterad information.

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus - Cision

Samtliga beslut gäller till 31 augusti. 15 apr 2009 Epikris lil l ä ka,kontakl. Närståendekontakl. ~ Bedömtng I Utskriftsbilden väljer du mallen beroende på vad du vill skriva ut ”HSL-Diagnos-. 2012. Tandvården – avdelning 15 – avdelning 32A och 32B Ett extra tack till vårdutvecklare Lena Stening, Tandvården, tandhygienist Lena Arnesson,. Sjukhustandvården Länssjukhuset Följande mallar har använts.

• Fakturor till  5.3 Tandvård för asylsökande och för personer som vistas i Sverige utan tillstånd. . 5. 6 Fyll i intresseanmälan och avtalsmallen och skicka till VGR, se 7.1 Epikris, journalkopia, alternativt ansvarsförbindelse, se 7.1.